emercom@emercom.eu

Política de privadesa

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, “LOPD”) i el seu Reglament de desenvolupament, les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari a través de la pàgina web www.emercom.eu (en endavant, la “Web”) titularitat de Emercom Tech, SL seran incorporades en els fitxers responsabilitat de Emercom Tech, SL per tal de gestionar els usuaris de la web, els serveis oferts a través de la mateixa i, si s’escau, la gestió, desenvolupament i compliment de la relació establerta entre Emercom Tech, SL i qui aporti les seves dades personals a través del web. Les dades personals incorporades no seran cedides ni comunicades a terceres parts, amb l’excepció d’aquelles dades que siguin necessàries comunicar per al manteniment i compliment dels serveis oferts a la web, o en aquelles circumstàncies i condicions en què sigui aplicable el que preveu relació a la comunicació de dades personals a autoritats públiques. L’usuari garanteix que les dades aportades són certes, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat a aquest dels aspectes continguts en aquesta política de privacitat i disposa de l’autorització pertinent per facilitar les seves dades a Emercom Tech, SL per a les finalitats assenyalades. Les persones afectades pel tractament de dades personals responsabilitat de Emercom Tech, SL podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons les condicions i límits que preveu la vigent legislació, dirigint-se per escrit, adjuntant fotocòpia del seu DNI, passaport o un altre document vàlid, a Emercom Tech, SL, Carrer Pablo Iglesias, 54, 1-1, 08302, Mataró (Barcelona).

Emercom Tech, S.L., amb domicili al Carrer Pablo Iglesias, 54, 1-1, 08302, de Mataró (Barcelona), informa que tractarà les dades personals aquí recollides amb la finalitat de gestionar les sol·licituds enviades pels usuaris de la web. Les dades personals de l’usuari s’inclouran en el corresponent fitxer responsabilitat de Emercom Tech, S.L. registrat en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’usuari tindrà dret a accedir, rectificar i cancel·lar aquestes dades, o bé a oposar-se al tractament d’aquesta informació personal dirigint la seva sol·licitud, per escrit, al domicili de Emercom Tech, S.L., adjuntant a aquesta sol·licitud fotocopia de la seva D.N.I., passaport o un altre document vàlid. Emercom Tech, S.L. informa que les dades proporcionades no se cediran a tercers.

Start typing and press Enter to search

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR